Anna Kasprzycka

Wood&bronze

Zaskakujący duet carillon & flety proste w repertuarze starym i nowym

Duet współtworzę wraz z flecistką Katarzyną Czubek. Koncentrujemy się na wykonywaniu muzyki dawnej oraz współczesnej.

https://www.facebook.com/216352975114223/videos/401297817514307/?so=channel_tab&rv=all_videos_card