Anna Kasprzycka

Białe plamy/terra incognita

Aranżacje, obok oryginalnych kompozycji, stanowią podstawę repertuaru carillonowego carillonistów na całym świecie. Wiele dzieł muzyki polskiej, w tym także gdańskiej, jest nadal niewystarczająco reprezentowanych zarówno w polskim, jak i światowym repertuarze carillonowym.
Projekt ma na celu zmniejszenie tej luki.
Wykonam aranżacje:

  • Diomedesa Cato (wybór)
  • Krzysztofa Olczak
  • Kazimierz Wiłkomirskiego
  • Grażyny Bacewicz
  • Ignacego J. Paderewskiego

Ponadto, w trakcie trwania projektu wykonam co najmniej jeden koncert miesięcznie (pierwszy z nich odbędzie się 18.10.2020, godz. 15.00, carillon Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku).

Stworzone aranżacje umieszczone zostaną na stronie annakasprzycka.com oraz częściowo opublikowane (w dalszej przyszłości planuję umieszczenie aranżacji w wydawnictwie zagranicznym lub polskim).

Projekt realizuję dzięki stypendium kulturalnemu Prezydent Miasta Gdańska. Termin realizacji: 10-12.2020